Kolejna odsłona konkursów w ramach FEnIKS

Od czerwca rusza kolejna odsłona konkursów w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, czyli programy „Rozwój OZE – wytwarzanie i wykorzystanie biometanu oraz biogazu”, a także „Efektywność energetyczna”. Skorzystaj ze wsparcia VIVERNO i aplikuj po dofinansowanie.

 

Rozwój OZE – wytwarzanie i wykorzystanie biometanu oraz biogazu

 

Zakres wsparcia:

 • budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa OZE w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej,
 • budowa lub rozbudowa OZE w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu, z wyłączeniem instalacji wykorzystania biomasy w procesie zgazowania.

Moce instalacji:

 • Energia elektryczna:
  • z biomasy – powyżej 5MWe,
  • z biogazu – powyżej 0,5 Mwe.

 

 • Energia cieplna:
  • z biomasy – powyżej 5MWe,
  • z biomasy – pow. 5 MWth/5 MWe,
  • z biogazu – pow. 0,5 MWth.

Wysokość i warunki wsparcia: dotacja do 49% dofinansowania (do 39,06% kosztów kwalifikowanych).

Maksymalne wsparcie (wytwarzanie biometanu): 50 mln zł

Maksymalne wsparcie (wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu): 40 mln zł

 

Efektywność energetyczna

 

Zakres wsparcia:

 • modernizacja energetyczna budynków zakładowych,
 • podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych, systemów obiegu mediów w zakładach (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych oraz systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia,
 • instalacja urządzeń OZE z magazynami energii oraz urządzeń do produkcji, magazynowania, transportu wodoru odnawialnego (element dodatkowy w projekcie).

Minimalny próg wymaganych oszczędności energii pierwotnej:

 • budynki: 30%,
 • linie / procesy technologiczne: 10%.

Zakres działań w odniesieniu do budynków, urządzeń technicznych lub instalacji i procesów technologicznych musi wynikać z audytów energetycznych.

Wysokość i warunki wsparcia: do 85% kosztów kwalifikowanych finansowanych może być pożyczką z oprocentowaniem 0% z możliwością umorzenia do 30% dla dużych przedsiębiorstw /49% dla średnich przedsiębiorstw.

 

Razem pozyskajmy fundusze dla Twojej firmy

 

VIVERNO zaprasza przedsiębiorczynie i przedsiębiorców do współpracy przy pozyskaniu środków finansowych dostępnych w ramach nowych odsłon dwóch programów FEniKS:

 • Rozwój OZE – wytwarzanie i wykorzystanie biometanu oraz biogazu,
 • Efektywność energetyczna.

Oferujemy kompleksowe wsparcie od analizy projektów, przygotowania niezbędnej dokumentacji, poprzez wypełnienie wniosków i przeprowadzenie procesu.

 

KONTAKT

Beata Styś
Dyrektor ds. rozwoju biznesu
e-mail: 
beata.stys@viverno.pl

Starszy

Rusza druga edycja kredytu ekologicznego. Startujesz?