Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Już ponad 3,5 tysiąca polskich przedsiębiorstw jest objętych obowiązkiem przeprowadzenia audytu energetycznego.

Obowiązek ten wynika z przyjętej przez Unię Europejską polityki klimatyczno-energetycznej uregulowanej w Ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, zgodnie z którą duże przedsiębiorstwo zobowiązane jest do przygotowania takiego dokumentu co 4 lata. W razie niewypełnienia tych zobowiązań organizacja może ponieść karę do 5 proc. swojego przychodu.  Aby nie narażać się na konsekwencje finansowe warto jak najszybciej powierzyć pracę nad audytem energetycznym doświadczonym specjalistom z Viverno.

Viverno to partner
przedsiębiorstw w tworzeniu
odpowiedzialnego
i konkurencyjnego biznesu.

Redukcja kosztów

Dlaczego warto z nami współpracować?

Naszą firmę współtworzą doświadczeni specjaliści, którzy na swoim koncie mają już ponad setkę przeprowadzonych z sukcesem audytów energetycznych zakładów przemysłowych i audytów efektywności energetycznej. W wielu projektach wspierają nas także pracownicy naukowi uczelni technicznych. Wyróżniamy się nie tylko wiedzą techniczną i umiejętnościami projektowymi, ale również kompetencjami miękkimi. Dzięki temu nasze działania są zawsze dopasowane do potrzeb naszego partnera. Przed rozpoczęciem prac ustalamy harmonogram i zakres czynności, a także metodykę, co pozwoli na szybszą i efektywniejszą współpracę oraz lepszą komunikację.

Jak działamy?

Jak działamy?

Audyty realizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami PN-EN 16 247 oraz ISO 50 001. Nasze audyty wykonujemy na podstawie aktualnych danych, opieramy na analizie kosztowej cyklu życia. Taki audyt skupia 90 proc. całkowitego zużycia energii przez przedsiębiorstwo.

Nie tylko obowiązek!

Receptą na rosnące ceny mediów jest poprawa efektywności energetycznej procesów oraz produkcja własnej energii. Przeprowadź audyt energetyczny aby zdefiniować szanse ograniczenia kosztów w przedsiębiorstwie.

Umów się na rozmowę!

Nie tylko obowiązek!