Nasze usługi

Analiza śladu węglowego

Odpowiedzialne zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie zaczyna się od zmierzenia, w jaki sposób organizacja wpływa na klimat.

Czytaj więcej

Strategia dekarbonizacji

Dekarbonizacja i dążenie do neutralności klimatycznej stawiają wiele wyzwań przed sektorem gospodarki.

Czytaj więcej

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Już ponad 3,5 tysiąca polskich przedsiębiorstw jest objętych obowiązkiem przeprowadzenia audytu energetycznego.

Czytaj więcej

Białe Certyfikaty

Przed rozpoczęciem inwestycji możliwe jest pozyskanie dodatkowych funduszy.

Czytaj więcej

Wsparcie dla inwestycji

W Viverno zapewniamy wsparcie przy analizach źródeł OZE i kogeneracji.

Czytaj więcej

Badanie efektywności energetycznej

Istnieją gotowe rozwiązania, które zwiększają efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach.

Czytaj więcej

Koncepcje usprawnień

W Viverno tworzymy koncepcje usprawnień procesów i rozwiązań technicznych w przedsiębiorstwach.

Czytaj więcej

Dofinansowania

Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych jest działaniem zwiększającym opłacalność inwestycji.

Czytaj więcej