Raportowanie CBAM

Od 1 października 2023 r. biznes sprowadzający wybrane produkty spoza Unii Europejskiej zobowiązany jest do nowej sprawozdawczości. W życie wszedł bowiem unijny mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, czyli CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism.

Przyjęte przepisy mają zapobiegać zjawisku ucieczki emisji (carbon leakage). Chodzi o sytuacje, w których unijny biznes sprowadza wysokoemisyjne produkty spoza Unii Europejskiej, gdzie polityki klimatyczne są zdecydowanie mniej rygorystyczne. Na firmy objęte CBAM czekają nowe obowiązki.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2023/956

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/1773

Posiadamy dogłębną wiedzę
i wieloletnie doświadczenie
w zakresie kalkulacji emisji
przedsiębiorstw i produktów.
Dla naszych klientów
wykonaliśmy ponad 200
obliczeń, włączając w to
skomplikowane deklaracje
środowiskowe EPD.

Redukcja kosztów

Wyzwanie: sprawozdania od 1 października 2023 r.

Do głównych grup produktów podlegających raportowaniu należą: cement, żeliwo i stal, aluminium, energia elektryczna, nawozy oraz chemikalia. Importerzy tych towarów rozpoczęli 1 października 2023 r. etap przejściowy, który potrwa do 31 grudnia 2025 r. W tym czasie przedsiębiorstwa będą zobowiązane do składania kwartalnych sprawozdań (jeszcze bez płatności czy korekt finansowych) dotyczących zaimportowanych towarów. Szczególnie istotną pozycją w ujawnieniach są emisje wbudowanie oraz całkowite emisje pośrednie produktów sprowadzonych. Pierwsze takie raporty, za IV kwartał 2023 r., należy złożyć do 31 stycznia 2024 r. Pełne wdrożenie CBAM nastąpi 1 stycznia 2026 r. – wówczas na importerach będzie ciążył obowiązek zakupu i umarzania właściwej liczby certyfikatów CBAM oraz składania rocznych deklaracji. Organem właściwym dla CBAM w Polsce jest Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Rozwiązanie: pełny outsourcing raportowania CBAM

Eksperci i ekspertki VIVERNO przeprowadzą Państwa organizację przez cały proces wdrożenia mechanizmu CBAM, zapewniając przy tym bieżące doradztwo. Opracujemy i zaimplementujemy rozwiązania ułatwiające zbieranie potrzebnych danych i/lub standaryzację wskaźników. Następnie przeprowadzimy kalkulację emisji bezpośrednich i pośrednich związanych z importowanymi towarami wg metodologii ujętej w rozporządzeniu. W końcowym etapie przygotujemy obowiązkowe sprawozdania zgodnie z wymogami krajowego rejestru.

Umów się na rozmowę! >>