Raportowanie ESG

Już od kilku lat ESG zajmuje miejsce w pierwszej piątce najważniejszych światowych trendów biznesowych. Jednych napawa to strachem przed kosztami i obowiązkowym raportowaniem, inni dostrzegają w ESG szanse związane z nowymi impulsami gospodarczymi. Rozumiemy obie perspektywy i dla obu mamy skuteczne rozwiązania.

W ESG chodzi o kwestie środowiskowe (E - ang. Environmental), społeczne (S - ang. Social) i ładu korporacyjnego (G - ang. Governance), rozumiane jako pozafinansowe aspekty prowadzenia biznesu. Chodzi o ryzyka oraz szanse, które stwarza otoczenie środowiskowe, społeczne i prawne, o to, aby biznes identyfikował szerszy zakres możliwości rynkowych, ograniczał swój szkodliwy wpływ i przez zrównoważone produkty i usługi budował przewagi konkurencyjne.

 

Zapytaj o szczegóły >>

W ESG rzecz nie idzie
o wydawanie pieniędzy,
ale o ich zarabiane
w zrównoważony sposób.

Wyzwanie: sprostać presjom regulacyjnym i ekonomicznym

Znaczenie zrównoważonego rozwoju rośnie z roku na rok, a wejście na ścieżkę ESG dla tysięcy firm jest jedynie kwestią czasu. Dzieję się tak ze względu na obowiązki prawne w zakresie raportowania oraz wymagania przedsiębiorstw wobec siebie w ramach łańcuchów wartości.

Kluczowe w tym względzie są ujawnienia niefinansowe dotyczące wpływu środowiskowego, społecznego oraz ładu korporacyjnego. Już od 2025 r. w Unii Europejskiej będzie aż 50 tys. podmiotów zobligowanych do składania takich sprawozdań. W Polsce regulacja Komisji Europejskiej dotycząca raportowania – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – obejmie ok. 3,6 tys. przedsiębiorstw. Dyrektywa przyjęta przez Parlament Europejski 5 stycznia 2023 r. największe zmiany w biznesowym krajobrazie wprowadzi właśnie w 2025 r. Wtedy obowiązek sprawozdawczy (raporty publikowane w 2026 r.) stanie się udziałem spółek, które spełnią dwa z trzech kryteriów: zatrudnienie 250 osób lub więcej, 50 mln euro przychodu netto lub suma aktywów o wartości 25 mln euro (wg zmian z 21 grudnia 2023 r. – wcześniej było to odpowiednio 40 i 20 mln euro). To jednak nie koniec zmian, bo od 1 stycznia 2026 r. (raporty w 2027 r. z opcją odroczenia o 2 lata) ujawnienia niefinansowe będą obligatoryjne dla małych i średnich spółek giełdowych (dwa z trzech warunków: powyżej 10 osób zatrudnionych, 350 tys. euro sumy bilansowej, przychody 700 tys. euro).

Odnalezienie się w gąszczu regulacji unijnych nie jest jedynym wyzwaniem dla firm w związku z raportowaniem. Wraz z CSRD pojawi się także obowiązek audytowania ujawnień niefinansowych, które przygotowywane będą wg jednolitych wytycznych i wskaźników. Do świata ESG dołączają bowiem Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards – ESRS). Tak wyglądać będzie rzeczywistość raportowa dla 3,5 tys. przedsiębiorstw w Polsce. Już dzisiaj przygotowujemy firmy do tych zmian, angażując wszechstronną wiedzę oraz bogate doświadczenia ekspertek i ekspertów VIVERNO.

Na legislacji wyzwania jednak się nie kończą. Równie ważną kategorią w ESG stają się łańcuchy wartości/dostaw, gdzie dana firma nie może abstrahować od praktyk swoich partnerów biznesowych. Już mamy liczne przykłady tego, jak od wskaźników ESG uzależniane jest podjęcie lub utrzymanie współpracy rynkowej. W Niemczech 1 stycznia 2023 r. weszła do obrotu prawnego ustawa o należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG). Zobowiązuje ona firmy zatrudniające od 3000 osób (od 1 stycznia 2024 r. – 1000 osób +) do prewencji, wykrywania i usuwania naruszeń w zakresie praw człowieka i wpływu środowiskowego także poza granicami swojego przedsiębiorstwa. W ten sposób budowane są zależności ekonomiczne – korzystne dla firm wypełniających założenia ESG. Co więcej, coraz powszechniejsze stają się wystandaryzowane ratingi, będące podstawą dostępu do zrównoważonego kapitału (w postaci np. tańszego kredytowania).

Wszystko to sprawia, że ESG jest nie tyle wyborem, dodatkiem komunikacyjnym czy marketingowym, ale coraz częściej koniecznością prawną i finansową.

Sprawdź, jak możemy wesprzeć Twój biznes >>

Rozwiązanie: odnieść ESG do swoich usług, produktów i zarządzania

W ESG nie chodzi o odpowiedzialne przedsiębiorstwa jako takie, ale o odpowiedzialne produkty, usługi, procesy produkcyjne i zarządcze. Odpowiedzialne, czyli przede wszystkich nieszkodzące środowisku naturalnemu, pracownikom i pracownicom, społecznościom lokalnym oraz spełniające wymogi regulacji.

Posiadamy doświadczenie i kompetencje we wszystkich obszarach ESG. W odróżnieniu od wielu innych firm konsultingowych wychodzimy szeroko poza jedynie wsparcie raportowe, uznając, że sprawozdania niefinansowe powinny być zwieńczeniem działań firmy a nie wartością samą w sobie. Stąd w naszej ofercie ESG znajdują się:
- szkolenia – m.in. wstęp do ESG, ślad węglowy oraz finansowanie inwestycji związanych ze zrównoważonym rozwojem,
- raportowanie ESG – przeprowadzamy naszych partnerów przez cały proces raportowy, od analizy regulacyjnej, przez ocenę istotności, zbieranie danych, aż po wizualizację raportu,
- raportowanie do CDP – jesteśmy pierwszą firmą w Polsce z akredytacją CDP,
- audyty efektywności energetycznej,
- białe certyfikaty,
- kalkulacje śladu węglowego przedsiębiorstwa/produktu we wszystkich zakresach/etapach,
- deklaracje EPD,
- raportowanie CBAM (obowiązek od 1 października 2023 r. dla firm sprowadzających wybrane towary spoza Unii Europejskiej),
- inwestycje w odnawialne źródła energii,
- strategie dekarbonizacji,
- kompleksowe strategie zrównoważonego rozwoju.

Skontaktuj się z nami >>

Raporty niefinansowe

W VIVERNO prowadzimy firmy przez wszystkie etapy przygotowania raportu ESG. Analizujemy najlepsze praktyki sektorowe i regulacje, którym podlega organizacja. Prowadzimy spotkania informacyjno-szkoleniowe dla kadry zarządzającej przed otwarciem procesu zbierania danych. Mapujemy interesariuszy, przygotowujemy sesje dialogowe, prowadzimy analizy podwójnej istotności i dobieramy wskaźniki. Pomagamy firmom zbierać dane i je standaryzować, a następnie odpowiadamy za przygotowanie treści i skład raportu. Doradzamy także w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Partnerzy VIVERNO mogą również liczyć na nasze wsparcie w zakresie strategii ESG, jej systematycznego wdrażania oraz raportowania postępów w kolejnych sprawozdaniach.

Umów się na rozmowę! >>

Wszechstronne, strategiczne wsparcie

Polityka klimatyczna Unii, ofensywa legislacyjna ze strony Komisji Europejskiej, Taksonomia UE, Agenda 2030 ONZ, zrównoważone finanse (obecne już w strategiach banków), wymagania rynkowe w zakresie ujawnień śladu węglowego (a nawet szerszych deklaracji EDP) – wszystko to wskazuje, że ESG nie jest modą, a długofalowym zjawiskiem. Biznes, który dobrze rozpozna nowe uwarunkowania, nie tylko sprosta formalnym wymaganiom, ale będzie również w stanie wykorzystać je do wzmocnienia swojej pozycji i budowania mocnych sojuszy wokół zrównoważonego rozwoju.

Skontaktuj się z nami >>