Strategia dekarbonizacji

Dekarbonizacja i dążenie do neutralności klimatycznej stawiają wiele wyzwań przed sektorem gospodarki.

Działalność zeroemisyjna wymaga kompleksowej i długoterminowej strategii.

Viverno to partner
przedsiębiorstw w tworzeniu
odpowiedzialnego
i konkurencyjnego biznesu.

Redukcja kosztów

Sprawdź, ile emitujesz

Proces dekarbonizacji rozpoczyna się od uzyskania wiedzy na temat wielkości emisji powstających w wyniku działalności przedsiębiorstwa. Bez tych informacji nie jest możliwe stwierdzenie, jakie działania powinny być podjęte w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Pierwszym krokiem do tego celu jest wyznaczenie śladu węglowego. Aby zweryfikować możliwe zakresy tej analizy zobacz „ślad węglowy”.

 

 

Najtańsza energia to ta, której nie zużyjesz

Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa jest elementem, który pozwala na wygenerowanie długofalowych oszczędności. Warto przyjrzeć się możliwościom inwestycyjnym we własne źródła produkujące energię, takie jak kogeneracja czy instalacje OZE.

Wsparcie z zewnątrz

Wsparcie z zewnątrz

PPA (power purchase agreement), czyli mechanizm kontraktów zawieranych z wytwórcami energii ze źródeł odnawialnych, pozwala na zakup zielonej energii bezpośrednio  z instalacji. Warto rozważyć również inwestycje w offsety.

Zostań liderem

Transformacja energetyczna gospodarki już się rozpoczęła. Im wcześniej zostanie podjęta inicjatywa, tym więcej zyska zarówno środowisko, jak i przedsiębiorstwo.

Bycie liderem oznacza wpływ nie tylko na swoje działania, ale także na pełen łańcuch dostaw.

Umów się na rozmowę! >>

Zostań liderem