Blog

  • 28.12.2022 r.

Fundusze na poprawę efektywności energetycznej w przemyśle

25 listopada 2022 r. ruszył pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej”. Program przyczyni się do osiągnięcia celów ramowych dotyczących klimatu i energetyki określonych na poziomie krajowym oraz celów określonych w Porozumieniu Paryskim.

Czytaj więcej
  • 15.12.2022 r.

Jak obniżyć koszty energii w przemyśle spożywczym? Przegląd rozwiązań

W dobie wysokich cen oraz niepewnej dostępności nośników energii elektrycznej, niezwykle istotną kwestią dla branży spożywczej staje się zmniejszanie zależności bezpieczeństwa energetycznego od czynników zewnętrznych. To niejedyne wyzwania, jakie stoją przed przedsiębiorcami. Jakie inwestycje wdrożyć, aby ograniczyć koszty?

Czytaj więcej
  • 06.12.2022 r.

Fundusze na transformację ciepłownictwa

Sektor ciepłownictwa w Polsce uznaje się za bardzo problematyczny pod względem transformacji. Jest on niezwykle emisyjny i oparty w większości na paliwach kopalnych. Stanowi przy tym istotny element krajobrazu gospodarczego naszego kraju. Skąd można pozyskać fundusze na przeprowadzenie niezbędnych zmian?

Czytaj więcej
  • 16.11.2022 r.

Nowe zasady raportowania ESG

Unia Europejska, w swoich planach bycia liderem zrównoważonego rozwoju, sięga po kolejną legislacyjną broń. W minionym tygodniu Parlament Europejski przyjął dyrektywę „The Corporate Sustainability Reporting Directive” (CSRD). Dokument rozszerza zakres informacji o wpływie na środowisko, jaki należy publikować.

Czytaj więcej
  • 20.10.2022 r.

Dekarbonizacja produkcji żywności

27 października 2022 r. w Warszawie odbędzie się II Kongres Produkcji Podstawowej, podczas którego przedstawiciele VIVERNO wygłoszą aż dwie prelekcje w ramach sesji „Energia dla wsi”.

Czytaj więcej