Jak obniżyć koszty energii w przemyśle spożywczym? Przegląd rozwiązań

Zwiększanie efektywności energetycznej oraz montaż indywidualnych źródeł energii  przedsięwzięcia wpływające na poprawę gospodarki energetycznej firmy oraz zwiększenie jej konkurencyjności. Na bazie doświadczeń ekspertów VIVERNO przygotowaliśmy przegląd wybranych inwestycji, których rezultatami są nie tylko prosty czas zwrotu (SPBT) czy oszczędność kosztów, ale także redukcja emisji dwutlenku węgla. Co istotne, wdrożenie przedstawionych propozycji modernizacyjnych pozwala ubiegać się o skorzystanie z mechanizmów wsparcia finansowego, jakim są Białe Certyfikaty.

Białe Certyfikaty

Białe Certyfikaty to jednorazowe świadectwa efektywności energetycznej, wydawane za uzyskany efekt energetyczny wynikający z planowanego przedsięwzięcia. System ten stymuluje rozwój inwestycji proefektywnościowych, jednocześnie wpływając na możliwość ograniczenia kosztów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Działania kwalifikowane do systemu Białych Certyfikatów to m.in. modernizacja lub wymiana linii produkcyjnych, kotłów, sprężarek, chłodnictwa, izolacji termicznej rurociągów czy instalacja odzysków ciepła.

Przegląd rozwiązań – case studies

1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez podniesienie sprawności kotła

Optymalizacja gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa, w związku z wymianą nieefektywnego kotła węglowego na nową jednostkę o wyższej sprawności, wpłynęła w bezpośredni sposób na redukcję zużycia węgla w przedsiębiorstwie.

Nakłady inwestycyjne netto 540 000,00 PLN
Oszczędność kosztów 690 000,00 PLN
SPBT 0,78 lat
Redukcja emisji 1529,60 tCO2e
Dodatkowy przychód – Białe Certyfikaty 838 000,00 PLN

 

2. Poprawa efektywności energetycznej przez modernizację eksploatowanego kotła

Modernizacja eksploatowanego kotła polegająca na zamontowaniu ekonomizera pozwoliła na zmniejszenie straty kominowej i przełożyła się na zwiększenie sprawności wytwarzania ciepła.

Nakłady inwestycyjne netto 156 000,00 PLN
Oszczędność kosztów 195 000,00 PLN
SPBT 0,80 lat
Redukcja emisji 56,41 tCO2e
Dodatkowy przychód – Białe Certyfikaty 47 000,00 PLN

 

3. Poprawa efektywności energetycznej przez modernizację układu sprężonego powietrza.

Modernizacja, zakładająca zmianę sposobu sterowania sprężarkowni poprzez instalacje sprężarki zmiennoobrotowej wraz ze sterownikiem nadrzędnym, pozwoliła na zredukowanie czasu pracy sprężarek na biegu jałowym, co wiązało się ze zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej.

Nakłady inwestycyjne netto 168 000,00 PLN
Oszczędność kosztów 35 000,00 PLN
SPBT 4,80 lat
Redukcja emisji 35,54 tCO2e
Dodatkowy przychód – Białe Certyfikaty Przykładowa modernizacja nie pozwoliła na uzyskanie wsparcia finansowego w postaci Białych Certyfikatów ze względu na zbyt małą oszczędność energii finalnej (<10 toe).

 

4. Poprawa efektywności energetycznej przez modernizacje oświetlenia

Modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie energochłonnych opraw oświetleniowych na oprawy o lepszych parametrach jest podstawowym działaniem pozwalającym na zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Nakłady inwestycyjne netto 380 000,00 PLN
Oszczędność kosztów 92 000,00 PLN
SPBT 4,13 lat
Redukcja emisji 92,29 tCO2e
Dodatkowy przychód – Białe Certyfikaty Przykładowa modernizacja nie pozwoliła na uzyskanie wsparcia finansowego w postaci Białych Certyfikatów ze względu na zbyt małą oszczędność energii finalnej (<10 toe).

Wyposażenie instalacji oświetleniowej w prosty system sterowania, oparty o działanie czujek ruchu, pozwala dodatkowo zredukować zużycie energii elektrycznej w miejscach o okresowym zapotrzebowaniu na doświetlenie.

Nakłady inwestycyjne netto 415 000,00 PLN
Oszczędność kosztów 99 000,00 PLN
SPBT 4,19 lat
Redukcja emisji 100,20 tCO2e
Dodatkowy przychód – Białe Certyfikaty 22 000,00 PLN

Uwzględnienie na etapie projektowania obiektów rozwiązań konstrukcyjnych, takich jak świetliki czy pasma świetlne, maksymalizuje wykorzystania światła naturalnego w budynkach.

 

5. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie ciepła odpadowego

Optymalizacja gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa polegała na instalacji odzysku ciepła. W inwestycji ciepło odpadowe możne być wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń przedsiębiorstwa (w dalszych etapach procesu), a także do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby przedsiębiorstwa.

Odzysk ciepła od sprężarek powietrza – wykorzystanie odzyskanego ciepła w kolejnych etapach procesu produkcyjnego przełożyło się na ograniczenie zużycia ciepła sieciowego.

Nakłady inwestycyjne netto 180 000,00 PLN
Oszczędność kosztów 108 000,00 PLN
SPBT 1,67 lat
Redukcja emisji 236,68 tCO2e
Dodatkowy przychód – Białe Certyfikaty 114 000,00 PLN

Odzysk ciepła od produktu – wykorzystanie odzyskanego ciepła w kolejnych etapach procesu produkcyjnego przełożyło się na ograniczenia zużycia gazu ziemnego w kotłowni przedsiębiorstwa oraz energii elektrycznej zużywanej dotychczas przez instalację chłodniczą.

Nakłady inwestycyjne netto 700 000,00 PLN
Oszczędność kosztów 820 000,00 PLN
SPBT 0,85 lat
Redukcja emisji 377,47 tCO2e
Dodatkowy przychód – Białe Certyfikaty 195 000,00 PLN

Dokonano zamiany nieefektywnego systemu grzewczego, charakteryzującego się generacją wysokich kosztów i emisji, na system złożony z nagrzewnic gazowych, które cechuje wysoka sprawność wytwarzania ciepła.

Nakłady inwestycyjne netto 1 800 000,00 PLN
Oszczędność kosztów 1 200 000,00 PLN
SPBT 1,46 lat
Redukcja emisji 1905,13 tCO2e
Dodatkowy przychód – Białe Certyfikaty 710 000,00 PLN

Wymiana energochłonnych autoklawów zasilanych parą wodną na wydajniejsze jednostki wpłynęła na redukcję zużycia węgla kamiennego w kotłowni przedsiębiorstwa.

Nakłady inwestycyjne netto 1 370 000,00 PLN
Oszczędność kosztów 726 970,00 PLN
SPBT 1,88 lat
Redukcja emisji 682,773 tCO2e
Dodatkowy przychód – Białe Certyfikaty 320 000,00 PLN

 

6. Poprawa efektywności energetycznej przez zastąpienie kotła węglowego pompą ciepła

Optymalizacja gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa wynikająca z zainstalowania gruntowej pompy ciepła wiąże się z redukcją zużycia węgla kamiennego i jednoczesnym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną.

Nakłady inwestycyjne netto 600 000,00 PLN
Oszczędność kosztów 115 000,00 PLN
SPBT 5,22 lat
Redukcja emisji 119,57 tCO2e
Dodatkowy przychód – białe certyfikaty 90 000,00 PLN

 

7. Poprawa efektywności energetycznej przez zainstalowanie układu wykorzystującego ciepło odpadowe pochodzące z instalacji chłodniczej

Zredukowanie zużycia węgla kamiennego w tradycyjnej kotłowni spowodowane wykorzystaniem ciepła odpadowego pochodzącego z instalacji chłodniczej. Modernizacja opiera się na działaniu pompy ciepła, dla której dolnym źródłem jest ciepło odpadowe.

Nakłady inwestycyjne netto 1 440 000,00 PLN
Oszczędność kosztów 800 000,00 PLN
SPBT 1,80 lat
Redukcja emisji 1 815 tCO2e
Dodatkowy przychód – białe certyfikaty 1 000 000,00 PLN

 

8. Inwestycja w instalację fotowoltaiczną

Zainwestowanie w generator energii elektrycznej oparty na odnawialnych źródeł energii pozwala na ograniczenie zakupu medium energetycznego z sieci elektroenergetycznej. Najważniejszym aspektem jest odpowiednie usytuowanie oraz dobór mocy generatora fotowoltaicznego do zapotrzebowania przedsiębiorstwa.

Moc instalacji 42,00 kWp
Nakłady inwestycyjne netto 150 000,00 PLN
SPBT 5,76 lat
Redukcja emisji 32,53 tCO2e

 

Warto zapamiętać

Wyżej wymienione przykłady nie wyczerpują listy możliwych działań, które, podjęte w ramach poszukiwania oszczędności, mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Każdy zakład charakteryzuje się innymi parametrami.

Aby indywidualnie określić możliwości wdrożenia wskazanych rozwiązań oraz zidentyfikować inne działania warto przeprowadzić porządny audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Nowszy

Fundusze na poprawę efektywności energetycznej w przemyśle

Starszy

Fundusze na transformację ciepłownictwa