Nowe zasady raportowania ESG

Unia Europejska, w swoich planach bycia liderem zrównoważonego rozwoju, sięga po kolejną legislacyjną broń. W minionym tygodniu Parlament Europejski przyjął dyrektywę „The Corporate Sustainability Reporting Directive” (CSRD). Dokument rozszerza zakres informacji o wpływie na środowisko, jaki należy publikować.

 

Celem dyrektywy „The Corporate Sustainability Reporting Directive” jest walka ze zjawiskiem greenwashingu oraz ustanowienie globalnych standardów raportowania dla zrównoważonego rozwoju. Nowe prawo rozszerzy liczbę firm objętych obowiązkiem raportowania do około 50 000 (w porównaniu z 11 700 na dziś).

Zmiany przepisów zakładają, że wszystkie duże firmy (niezależnie czy są notowane na giełdzie, czy nie) będą musiały poddawać się niezależnej analizie zrównoważonego rozwoju. Co istotne, obowiązek analizy będzie dotyczył również firm spoza Europy, których obroty w UE przekraczają 150 mln euro.

Terminy wejścia zmian w życie planowane są następująco:

  • Od 1 stycznia 2024 roku przepisy dotyczyć będą spółek publicznych zatrudniających powyżej 500 osób, obecnie zobowiązanych do sprawozdań niefinansowych.
  • Od 1 stycznia 2025 roku przepisy dotyczyć będą dużych firm, które dotychczas nie były zobowiązane do sprawozdań niefinansowych, a które zatrudniają powyżej 250 osób i/lub ich obrót przekracza 40 mln euro i/lub wartość ich aktywów przekracza 20 mln euro.
  • Od 1 stycznia 2026 roku przepisy dotyczyć będą małych i średnich przedsiębiorstw.

Jako Viverno, wspólnie z klientami, pracujemy nad strategią zrównoważonego rozwoju i zielonej transformacji. Naszym partnerom pomagamy przygotować firmy pod kątem nowych regulacji.

Nowszy

Fundusze na transformację ciepłownictwa

Starszy

Dekarbonizacja produkcji żywności