Fundusze na transformację ciepłownictwa

Sektor ciepłownictwa w Polsce uznaje się za bardzo problematyczny pod względem transformacji. Jest on niezwykle emisyjny i oparty w większości na paliwach kopalnych. Stanowi przy tym istotny element krajobrazu gospodarczego naszego kraju. Skąd można pozyskać fundusze na przeprowadzenie niezbędnych zmian?

 

Polska posiada jedną z najbardziej rozbudowanych sieci ciepłowniczych w Europie, która dostarcza ciepło do milionów mieszkańców. Zmiany, jakie należy wprowadzić w ciepłownictwie wymagają nie tylko wiele pracy, ale przede wszystkim – ogromnych nakładów finansowych. W celu wsparcia transformacji w ciepłownictwie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program priorytetowy pn. „Kogeneracja powiatowa”.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Kogeneracja powiatowa” rusza już 15 grudnia 2022 r. Założony budżet to aż 1 mld zł (0,5 mld zł dotacji oraz 0,5 mld zł pożyczek). Przedsiębiorcy działający w sektorze ciepłownictwa mogą ubiegać się o dotacje w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych oraz o pożyczki w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych w celu sfinansowania wysokosprawnej kogeneracji. Program poprzez finansowanie technologii obniżających ślad węglowy i zwiększającej efektywność energetyczną w ciepłownictwie przyczyni się do rozwoju całego sektora.

 

Termin naboru:

  • 15.12.2022 – 20.12.2023 lub do wyczerpania alokacji środków.

 

Warunki udziału w programie:

  • Realizacja projektu w ramach systemu ciepłowniczego, którego zainstalowana moc cieplna (w dniu składania wniosku) nie przekracza 50 MW.
  • Dofinansowane instalacje muszą wprowadzić do publicznej sieci ciepłowniczej co najmniej 70% ciepła użytkowego wyprodukowanego w jednostce kogeneracji.

 

Inwestycje kwalifikujące się do programu:

  • Budowa lub przebudowa jednostek wytwórczych o łącznej mocy cieplnej i elektrycznej większej niż 1 MW.
  • Jednostki muszą pracować w wysokosprawnej kogeneracji i być podłączone do sieci ciepłowniczej.
  • Energia wytwarzana ma być z: OZE, ciepła odpadowego lub paliw gazowych, mieszanek gazów, wodoru, gazów syntetycznych.
  • Za element inwestycji uznane mogą zostać przyłącza gazowe i przyłącza do sieci elektroenergetycznej oraz ciepłowniczej.
  • Dofinansowany może zostać także magazyn energii, jeżeli zostanie zintegrowany z instalacją.

 

Jako VIVERNO posiadamy doświadczenie w działaniu na rzecz transformacji przedsiębiorstw i chętnie pomożemy Państwu w uzyskaniu środków z programu priorytetowego „Kogeneracja powiatowa”.

Zapraszamy do kontaktu.

Nowszy

Jak obniżyć koszty energii w przemyśle spożywczym? Przegląd rozwiązań

Starszy

Nowe zasady raportowania ESG