Fundusze na poprawę efektywności energetycznej w przemyśle

25 listopada 2022 r. ruszył pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej”. Program przyczyni się do osiągnięcia celów ramowych dotyczących klimatu i energetyki określonych na poziomie krajowym oraz celów długoterminowych określonych w Porozumieniu Paryskim.

 

W celu poprawy efektywności energetycznej w przemyśle energochłonnym, objętym unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór do programu priorytetowego „Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej”. Reprezentanci przemysłu mogą ubiegać się o dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości do 100% kosztów w celu sfinansowania inwestycji podnoszących efektywność energetyczną w swoich przedsiębiorstwach.

 

Termin naboru:

  • 25.11.2022 – 30.04.2023 lub do wyczerpania alokacji środków.

 

Warunki udziału w programie:

  • Złożenie wniosku do programu jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego.
  • Inwestycja objęta dofinansowaniem musi wynikać z rekomendacji audytu energetycznego (zweryfikowanego przez NFOŚiGW na etapie oceny wniosków o dofinansowanie, a oszczędność energii końcowej ma być nie mniejsza niż 10%).

 

Inwestycje kwalifikujące się do programu:

  • Budowa instalacji do odzysku ciepła technologicznego i wykorzystania go w dalszym ciągu technologicznym.
  • Podnoszenie efektywności energetycznej, w wyniku której następuje ograniczenie zużycia energii elektrycznej pobieranej z sieci KSE, w tym budowie informatycznych systemów nadzoru nad zużyciem, produkcją i magazynowaniem energii z funkcją optymalizacji zarządzania.

 

Jako VIVERNO posiadamy doświadczenie w działaniu na rzecz transformacji przedsiębiorstw i oferujemy pomoc w pozyskaniu środków z programu „Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej” lub przeprowadzenie audytu energetycznego wymaganego do wystąpienie o środki.

Zapraszamy do kontaktu.

Nowszy

VIVERNO gościem CDP Europe Awards 2023

Starszy

Jak obniżyć koszty energii w przemyśle spożywczym? Przegląd rozwiązań